Konference

DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., od roku 2010 do roku 2018 pořádal jednou ročně konferenci s názvem Aktuální otázky rodinné politiky a praxe. Věnovali jsme se aktuálním tématům, inovativním postupům a metodám sociální práce, profesionalizaci sociální práce, mezioborovou spoluprací. Na konferenci byli zváni jako přednášející odborníci z České republiky i ze zahraničí.

I. ročník – rok 2010  

Téma I. ročníku byla Týmová spolupráce a praxe, zúčastnili se jí zástupci OSPOD z celého kraje, pracovníci dětských domovů a neziskových organizací.

II. ročník – rok 2011

Image

III. ročník – rok 2012

Image

IV. ročník – rok 2013

Image

V. ročník – rok 2014

Image

VI. ročník – rok 2015

Image

Sborník z této konference je ke stažení zde.

VII. ročník – rok 2016

Image

VIII. ročník – rok 2017

ImageImage

IX. ročník – rok 2018

Image