Komplexní program pro děti opouštějící NRP

Od 1. 5. 2023 organizace Domus – Centrum pro rodinu, z. s., realizuje projekt Komplexní program vedoucí ke zlepšení postavení osob opouštějících náhradní rodinnou péči v Plzeňském kraji včetně metodického zajištění. Cílem je motivovat dospívající v náhradní rodinné péči k aktivnímu přístupu k plánování vlastní budoucnosti, poskytnout jim prostor pracovat na svém osobnostním rozvoji a zvyšovat kompetence vedoucí k jejich budoucímu osamostatnění. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Image