Potravinová a materiální pomoc

Potravinová a materiální pomoc je sociální pomoc rodinám, které se ocitly ve finančních potížích a v nouzi, kdy jim po zaplacení nájmu a dalších nezbytných nákladů chybí peníze na nákup základních potravin. Naše organizace je členem Potravinové banky, a tudíž má možnost podpořit a motivovat klienty prostřednictvím poskytnutí základních potravin, hygienických a domácích potřeb. Naši pracovníci a dobrovolníci se pravidelně účastní projektu Národní potravinové sbírky, každý rok je můžete při sběru trvanlivých potravin a hygienických potřeb potkat v OC Tesco Borská Pole. Za možnost podporovat naše klienty darováním potřebného zboží děkujeme právě OC Tesco Borská Pole.

Organizace Domus – Centrum pro rodinu, z. s., se stala spolupracujícím subjektem v rámci projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky. Potravinová a materiální pomoc III.jpg