Triple P - Program pozitivního rodičovství

Nevíte si někdy rady se svým dítětem? Zapojte se do programu pozitivního rodičovství…

Co je Triple P?

Když se stanete rodičem, očekává se, že ihned budete odborníkem. Ale všichni rodiče se čas od času potýkají s problémy – a to je oblast, kde může Triple P – Program pozitivního rodičovství pomoci. Triple P je světově uznávaný program, který vám dá dovednosti potřebné k vybudování pevných rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování a předcházení problémům předtím, než se vyskytnou.

Triple P učí rodiče dovednosti, které potřebují k tomu, aby vychovali sebevědomé zdravé děti a dospívající a vybudovali pevnější rodinné vztahy. Neříká lidem, jakým mají být rodičem. Spíše jim dává jednoduché a praktické strategie, které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. Přínosy bývají ohromné a dlouhodobé. Jde o to, aby Triple P pracoval pro vás.

Co získáte díky Triple P?

Tři P v „Triple P“ znamenají „Positive Parenting Program“, v češtině „Program pozitivního rodičovství“, což znamená, že váš rodinný život bude mnohem příjemnější.

Triple P vám pomůže:

  • Vychovávat šťastné a sebejisté děti
  • Zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života
  • Stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují
  • Podporovat chování, které se vám líbí
  • Pečovat o sebe jako o rodiče
  • Být si jistí, že děláte správnou věc

Jak se můžete zapojit?

Pokud máte zájem se zapojit do projektu, kontaktujte koordinátorku projektu Bc. Kristýnu Deckerovou, tel. 725 300 508, kristynadeckerova@domus-cpr.cz.

Program se skládá z 5 skupinových setkání rodičů (každý týden 1 sezení v délce 2 hodin) a 3 týdnů, kdy probíhají telefonické hovory. Je určen pro rodiče (ale i poručníky, pěstouny, osvojitele) dětí ve věku 0–12 let. Setkání probíhají v sídle organizace DOMUS – Centrum pro rodinu na adrese Černická 9, Plzeň, a to vždy od 16 do 18 hodin. Během skupinových setkání je zajištěno i hlídání dětí. Program je pro účastníky zdarma.

Více informací naleznete na triplep.cz.

Připravované kurzy

V roce 2024 se můžete těšit na podzimní kurz, termín bude upřesněn.

Skupinovými setkáními vás provede lektorská dvojice: Mgr. Pavla Kučerová a Bc. Ilona Lachoutová

Image

Fakta o programu Triple P

Triple P je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě založený na důkazech vycházejících ze soustavného vědeckého výzkumu. Triple P byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě v Queenslandu a byl testován s tisíci rodinami během více než čtyřiceti let soustavného výzkumu. 650 studií a publikovaných prací, včetně více než 385 evaluačních studií, z nichž 185 jsou randomizované kontrolované studie, prokázalo, že funguje napříč kulturami, socioekonomickými skupinami a v mnoha různých rodinných strukturách.

Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.

ImageImage