Podpůrné skupiny

Můžete si vybrat z několika podpůrných skupin. Určené jsou pro předškolní děti, pro děti s poruchou pozornosti a poruchami autistického spektra, své problémy a radosti mohou sdílet dospívající chlapci a dívky. Svět vnitřní kreativity vám otevře Malování bez hranic. 

Skupina pro dívky – Cesta k sobě

Trápí tě, jak vypadáš a jak tě přijímá okolí? Nelíbíš se sama sobě? Zažila jsi ve svém životě náročnou situaci? Smějí se ti ostatní a nemáš nikoho, kdo by pochopil tvé pocity? Společně si budeme povídat, pracovat na uvědomění si sebe sama, tvé sebeúctě, sebevědomí. Budeme sdílet zkušenosti a doufáme, že se společně budeme i smát! Skupinová setkání pro dívky ve věku 12–18 let, kde se společně věnujeme otázkám spojeným s dospíváním, se konají 1x za 14 dní. 

Skupina pro děti s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) – Staň se superhrdinou

Nauč se, jak najít a ovládat své superschopnosti. Staň se superhrdinou! Na skupinových setkáních určených pro děti s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) budeme společně 1x za 14 dní posilovat schopnost soustředění a spolupráce, uvědomování si a zvládání emocí (např. vzteku). Pracovat také budeme na komunikaci v rodině i ve skupině vrstevníků. Prostřednictvím pozitivní motivace se budeme věnovat tvému sebevědomí a vystupování. Ve skupině je dostatek prostoru sdílet vlastní prožitky s vrstevníky a ukázat tvoji schopnost, ve které jsi jedinečný právě ty!

Skupina pro děti zaměřená na podporu školních a sociálních dovedností – Rakeťáci 

Skupina se věnuje rozvoji motorických dovedností, fantazie a sociálních schopností. Je určena pro děti od 5 do 13 let. Rakeťáci společně malují, vyrábí, plní různé hlavolamy či kvízy nebo uskutečňují turnaje v deskových hrách a mnoho dalšího. S dětmi si při jednotlivých aktivitách povídáme o běžných záležitostech a snažíme se je podporovat i v rozvoji řeči. 

Skupina pro předškolní děti – Předškoláček

Skupina pro předškoláky se zaměřuje na bezproblémové zvládnutí zápisu do první třídy. Pomáháme dětem v rozvoji hrubé a jemné motoriky, sluchového a zrakového vnímání, poznávacích schopností a komunikačních dovedností. Učíme je orientaci v času a prostoru. Zaměřujeme se i na individuální diagnostiku.

Skupina pro děti s autismem – Na spektru

Skupina Na spektru je určená dětem s diagnostikovaným autismem ve věku 12–18 let. Koná se jednou za dva týdny. Zaměříme se zejména na nácvik sociálních dovedností a celkového fungování v běžném životě – nákup potravin, návštěva pošty, úřadů, míst s větším počtem lidí, oslovování cizích lidí. Se staršími dětmi se budeme věnovat rovněž sociálním situacím týkajícím se budoucího zaměstnání apod.

Malujte bez hranic a poznejte sami sebe

Chcete poznat sami sebe, porozumět svým pocitům a svému prožívání? Přejete si trávit svůj volný čas smysluplně, kreativně, v klidu, bez okolních tlaků a důrazu na výkon? Chcete posílit svoji sebedůvěru a spontaneitu? Hledáte způsob, jak předcházet syndromu vyhoření? 1 x týdně se koná skupina Malujte bez hranic určená pro všechny, děti i dospělé, a to od 5 let. Průvodce skupiny vás provede v prostředí bezpečí a jistoty vaší spontánností a uvolněním s možností projevení vlastní osobnosti, přirozenosti i znovuobjevení prostřednictvím vrozené kreativity. Nabízíme prostor pro zpomalení, zklidnění a relaxaci, kde budete moci vnímat sebe sama, a to bez hodnocení, posuzování, otázek či očekávání. Příjemné zázemí našeho ateliéru a kvalitní barvy se štětci včetně certifikovaného průvodce čekají právě na vás!

Zájemci o podpůrné skupiny mohou kontaktovat naši virtuální recepci na telefonním čísle 602 278 866 nebo prostřednictvím e-mailu na info@domus-cpr.cz.